Εργαστηρια

Συνομιλώντας με το Κυπριακό Συλλαβάριο

Κυπρομινωική Γραφή, 1500 π.Χ, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα

Η χρήση της Κυπρομινωικής Γραφής ξεκινάει σε μια περίοδο έντονων οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων (1500 π.Χ.) και λειτουργεί ως βάση επικοινωνίας ανάμεσα σε λαούς που μιλούν διαφορετικές γλώσσες ενώ φθίνει με την επικράτηση του ελληνικού αλφαβήτου.

Η Κυπρομινωική γραφή ουσιαστικά φέρει και χρησιμοποιεί στοιχεία του μινωικού, του κυπριακού αλλά και του μυκηναϊκού πολιτισμού ενώ επιγραφές της βρίσκονται ακόμα και στην Συρία. Η αποκρυπτογράφησή της έγινε με την βοήθεια δίγλωσσων επιγραφών στην ελληνική και την φοινικική γλώσσα.

Στο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, παιδιά που μιλούν διαφορετικές μητρικές γλώσσες, χρησιμοποίησαν την Κυπρομινωική γραφή και συγκεκριμένα το Κυπριακό Συλλαβάριο ως νέο κώδικα με τον οποίο γνωρίστηκαν και επικοινώνησαν μεταξύ τους.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον όταν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα; Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον που έρχεται από άλλους τόπους; Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο κώδικα επικοινωνίας; Πώς δημιουργείται μία νέα γλώσσα;

Στα εργαστήρια τα παιδιά αρχικά εξοικοιώθηκαν με την χρήση του Κυπριακού Συλλαβαρίου και προσπάθησαν να αποδώσουν λέξεις και κείμενα στην μητρική τους γλώσσα χρησιμοποιώντας την Κυπρομινωική Γραφή.

Στις επόμενες συναντήσεις, η Γραφή αποτέλεσε την βάση προκειμένου τα παιδιά να δημιουργήσουν πήλινες πλάκες και επιγραφές, να γράψουν τα ονόματα των φίλων τους σε γύψινες επιφάνειες, να δημιουργήσουν σφραγίδες προκειμένου να τυπώσουν λέξεις σε ύφασμα ή ακόμα να δημιουργήσουν πρωτότυπα λεξικά που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μεταφραστικά ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες γλώσσες.

https://www.lifo.gr/guide/culturenews/arts/123425

Σχεδιασμός – Υλοποίηση Προγράμματος: Χριστίνα Νάκου και Δάφνη Κουρή Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε το 2015 και υλοποιήθηκε έως το 2019.

Φωτογραφίες Πάρις Ταβιτιάν