Τύπος

Article Title

Η έκθεση περιλαμβάνει τα έργα των παιδιών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και Πηλός» το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στην Πειραιώς 260 στις 8 & 9 Ιουνίου και στις 22 & 23 Ιουνίου,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

lorem inspum
lorem inspum

Η έκθεση περιλαμβάνει τα έργα των παιδιών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και Πηλός» το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στην Πειραιώς 260 στις 8 & 9 Ιουνίου και στις 22 & 23 Ιουνίου,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.